تبلیغات
غم قطره - توکل
خدایا 

تو  میدانی که دلواپسی های من از کجاست و برای چه چیزهایی نگران و حیران مانده ام.

خدایا

تو میدانی که چگونه بر تمام سختی ها فائق می ایم و بر ناهمواری هایش استوار

خداوندا کسی را جز تو درمانم نیست و در پس تاریکی ها نور امیدی جز تو ندارم

خدایا میدانی که برای ماندنت میمانم و برای بودنت میخوانم

دلم بر هیچ چیز گواه راسخ ندارد جز تو که بر راسخ بودنم استوار مانده ای

مهربانم میدانم گاهی بدون تو سر میکنم و بی هیچ میلی به سمتت مایل نمیشوم

میدانم که سالهاست بی فکر تو سر میکنم و لحظه ها را بر تو ترجیح میدهم بی انکه نمیدانم بی تو بودن تهیست

خدایا بر تمام درد های شاهدی و بر تمام زخم هایم بینا

خداوندا دلم بارهاست به سمت تو می اید

تو بخواهی میشود و نخواهی نمیشود

خواستن های من از انچه که برایم رقم زده ای کمتر است میدانم

ولی ...

خدایا توکل بر تحکم تو میکنم که تو هم توانایی هم حاکم

حاکمی که بی هیچ توضیحی واقف است و بی هیچ داری عادل

خدایا تمام شود انچه بر من به بد گذشت و انچه در پیشگاهم است

بر تو توکل میکنم و ارام میشوم چرا که تو قدرتی بی نیاز از تمام نیازهایی

دلم را ارام کن

اشفتگی هایم را سر و سامان ده

مگر تو نگفتی کائنات را برای ارام بودنم بهم میریزی

خدا حرف های تو قول نمیخواهد 

بگذار همه بر من بد کنند تو دعایم کن

فقط تو برایم کافیست همین که ارام شوم با تو...

مالک تمام دلنوشته هایم حال نوبت توست...


تاریخ : شنبه 11 دی 1395 | 08:53 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

.:N This Template Designed By Reza.T.Gh Convert By Gham Ghatre N:.

  • paper | غم قطره | مرد تنها