ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ !


ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡِ ﺷﮑﻞﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﺍ


ﺑﺎ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ...ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ


ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ


ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡِ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1396 | 01:29 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

.:N This Template Designed By Reza.T.Gh Convert By Gham Ghatre N:.

  • paper | غم قطره | مرد تنها