تبلیغات
غم قطره - اتش

روزی كه ارغوان به تو نفروخت گلفروش

پیرهنی به رنگ گل ارغوان بپوش

از یاد بردن غم عالم میسر است

اكنون كه با شراب نشد ، شوكران بنوش

گیرم كه مثل موری از این سنگ بگذری

كوهی است پشت سنگ از این بیشتر مكوش

چون نی نفس كشیدن ما ناله كردن است

در شور نیز ناله ما می رسد به گوش

آتش بزن به سینه آتش گرفته ام

آتش گرفته را مگر آتش كند خموش

تاریخ : شنبه 14 مرداد 1396 | 01:56 ق.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

.:N This Template Designed By Reza.T.Gh Convert By Gham Ghatre N:.

  • paper | غم قطره | مرد تنها