تبلیغات
غم قطره - مطالب مهر 1393
دوستان عزیزم یه درخواست کوچیک دارم ازتون.من به اندازه کافی فکر دارم ذهنم اونقدر خسته هست که با هر فکر

کردن و فشار عصبی اختلالای زیادی برام بوجود میاد.خواهشی که ازتون دارم اینه که نظر که میذارید اسمتون رو هم 

بذارید چون واقعا برام سخته ذهنم رو درگیر کنم که کی چی نوشته و چرا...ممنون.


تاریخ : دوشنبه 28 مهر 1393 | 04:31 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

عشق من . . .

حالـــــــا حرفـــــــهایمان بمـــــــاند برای بعد …

دلخوری هـــــــایمـــــــان …

دلـــــــتنگی هـــــــایمـــــــان …

و تمـــــــام اشکـــــــهای مـن …

تنها به من بگو …

با او چـــــــگونـــــــه میگـــــــذرد …

کــــــه با مـن نمی گذشت . . . ؟تاریخ : جمعه 25 مهر 1393 | 03:10 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات
مبارکت باشه گلم

گلستان آرزوهام آبشاره خاطراتمه

زرد به یاده...


تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393 | 03:58 ق.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات
تمـــام صفحـه هــای کاغــذ را از پـیـش رویــم بــردار

حـالــم بـه هـم مـی خــورد از ایــن همــه دروغ

کــه بـا ایــن واژه هـــا مــی ســازم

مــن از تمـــام دار دنیــا

تنهــا دلــم مـی خـواهـد بـا تــو در شبــی مهتــابــی

بـــه قــرص مــاه نگـاه کنـــم و

بــا چشــم هـای خیــس بــه تـــو بفـهـمــانــم

چقــدر تصـویــر در زنــدگیــم دیــده ام

کــه بـــی تـــو

هیــــچ کـــدام

لـذتـــی بـرایـــم نـداشتـنـد. . .


تاریخ : شنبه 19 مهر 1393 | 03:00 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

.:N This Template Designed By Reza.T.Gh Convert By Gham Ghatre N:.

  • paper | غم قطره | مرد تنها