تبلیغات
غم قطره - مطالب بهمن 1395

همه می پرسند: 

چیست در زمزمه مبهم آب؟ 

چیست در همهمه دلکش برگ؟ 

چیست در بازی آن ابر سپید، روی این آبی آرام بلند 

که ترا می برد این گونه به ژرفای خیال؟ 

چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ 

چیست در کوشش بی حاصل موج؟

چیست در خنده جام 

که تو چندین ساعت، مات و مبهوت به آن می نگری؟ 

نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، 

نه به این آبی آرام بلند، 

نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام، 

نه به این خلوت خاموش کبوترها، 

من به این جمله نمی اندیشم.

من مناجات درختان را هنگام سحر، 

رقص عطر گل یخ را با باد، 

نفس پاک شقایق را در سینه کوه، 

صحبت چلچله ها را با صبح، 

نبض پاینده هستی را در گندم زار، 

گردش رنگ و طراوت را در گونه گل، 

همه را می شنوم؛ می بینم. 

من به این جمله نمی اندیشم. 

به تو می اندیشمتاریخ : دوشنبه 25 بهمن 1395 | 08:45 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات
در میان گمشده هایم میگشتم چمدان سالهایم را باز کرده بودم نگاهی به دیواره ی کودکی هایم کردم 

مغازه ای را دیدم مملو از اسباب بازی های شیرین دوران من بود

صاحبش مرد بلند قد با موها و ریش های جوگندمی و سفید بود

پسرکش هیچ وقت مغازه ی پدرش را باز نمیکرد تا نکند نگاه خیره ی من به اسباب بازی ها او را با من دوست کند و پدرش را ورشکسته

مداد رنگی های دم رنگی نظرم را جلب میکرد 

رفتم تا جعبه اش را با پولهایم بخرم و در سرم رویای نقاشی های بزرگانه میپروراندم

پسرکش بالای مغازه را با چوب میکوبید انگار میخواست مغازه را خراب کند 

بی توجه به حرکتش

پول را دادم 

صاحب مغازه داشت برایم جنسم را می اورد ولی به یکباره مغازه بر سرم خراب شد

او خیره به من بود و از ترس مرا به بیرون روانه کرد تا نکند قدمم برایش بد باشد

پول هایم را هم  نداد و من دست خالی برگشتم

سالها گذشت تا پسرک را دیدم 

شناختم 

و فقط در باور حیرت زده ام با تعجب برگشتم و نگاهش کردم

این همان پسری بود که مرا دست خالی کرد

این همان است...

اه سردی تمام وجودم را گرفت انگار آن موقع ها من با آن پول میتوانستم کل دنیا را بخرم

ولی هیچ کاری از من بر نمی امد...

او نمیدانست که باعث چه شده و من با کوله باری از دانستن با ادعای بی اعتنایی شانه ای بالا انداختم

سرم را برگرداندم و به مسیرم ادامه دادم...

حس گم کرده ای را داشتم ...

گمان کنم باز هم مسیر را از من گرفت و من دست خالی ماندم در میان راه های پیچ در پیچ

برایش دعا کردم

که کاش پولی که از من گرفت سالم مانده باشد

کاش پولم را درست خرج کرده باشد

و کاش هیچ وقت آن مرد قد بلند برایم مداد رنگی نمی اورد...تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395 | 02:37 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات
هرگز برای عاشق شدن، به دنبال باران و بهار و بابونه
 
 نباش. گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای
 
 می رسی که ماه را بر لبانت می نشاند
 
عشق مانند جنگ است......آسان شروع
 
 می شود...سخت پایان می یابد...و فراموش
 
کردنش محال است.


تاریخ : دوشنبه 18 بهمن 1395 | 08:43 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

کلبه کوچک قلبم تاابدخانه ی توست

اشک من هرشب درخلوت  خویش بهانه ی توست

دل من کنارجمع گرچه که بی احساس است

ولی تاتودردل هستی خوارودیوانه ی توست

مانمی دانیم که فرداچیست درتقدیرمان

ولی امروزپناهگاه سرم شانه ی توست

فکرمن شایدهزاران خانه پرواز کند

کلبه ی قلبم ولی خانه وکاشانه ی توست.....  تاریخ : جمعه 15 بهمن 1395 | 08:42 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات


تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1395 | 08:40 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

در میان گریه هایم

همچو یک شمع مذابم

در میان آرزوها 

چون کویری در سرابم

چشمه ایی خشکیده از امواج آبم

من سرودی در گلو بگرفته از غم

من چو فانوسی به طاق بیکسی ماوا گرفتم

شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم

قوی تنهایم که در تنهایی خود

رفته ام از یاد یاران دیر سالیست

مرغ غم در جان من خوش کرده منزل

وای بر من

وای بر دل
تاریخ : یکشنبه 10 بهمن 1395 | 08:38 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات
من نشانی از تو ندارم.. 

اما نشانیم را برای تو مینویسم.. 

در عصر های انتظار به حوالی بی کسی ام قدم بگذار 

خیابان غربت را پیدا کن 

و وارد کوچه های تنهایی شو .. 

سپس در کلبه را باز کن .. 

مرا خواهی دید 

با بغضی کویری 

که غرق اشک 

پشت دیوار ها نشسته ام..........تاریخ : جمعه 8 بهمن 1395 | 08:34 ب.ظ | دست نوشته : *مرد تنها* |پیوست : لینک مطلب| نظرات

.:N This Template Designed By Reza.T.Gh Convert By Gham Ghatre N:.

  • paper | غم قطره | مرد تنها